Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland Kontakt Til forsiden

ETISKE RETNINGSLINJER FOR TRÆNING I DCH

Formål:
Formålet med etiske retningslinjer for træning i DcH er
· at sikre hundens velfærd
· at sikre medlemmernes trivsel
· at fremme foreningens omdømme
 

Område:
De etiske retningslinjer skal efterleves af alle med tillidshverv i lokalforeninger, kredse og landsforeningen.
Det er lokalforeningernes ansvar, at trænerne har den fornødne viden svarende til de træningsmetoder, der undervises i på DcHs trænergrunduddannelse.
Det er kredsenes og landsforeningens ansvar at drage omsorg for, at der udbydes undervisning i træningsmetoder, der bygger på moderne indlæringsprincipper som f.eks. motivation og positiv forstærkning.

 
Indhold:
Al træning i DcH skal have fokus på at etablere det bedst mulige samarbejde mellem hund og fører.
Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.
I DcH skal anvendes træningsmetoder, der er baseret på respekt for hunden som et levende væsen og forståelse for hundens naturlige adfærd. Træningsmetoderne skal bygge på moderne indlæringsprincipper som f.eks. motivation, positiv forstærkning, tålmodighed og konsekvens.
Træningen skal tage udgangspunkt i hundens raceegenskaber, køn og alder, herunder om det er en hvalp, en ung hund under kønsmodning eller en voksen hund, der trænes.
Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen af hunden altid tilpasses til individet,forseelsen og situationen, og må aldrig være styret af hundeførerens ophidselse eller mangel på selvkontrol.
 
 
 Til toppen Til startsiden Tilbage  

© Danmarks civile Hundeførerforening