Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland Kontakt Til forsiden

Bestyrelsen  2019

Formand            Mette Thillemann, Gedsted, 21239963, formand@dch-vesthimmerland.dk 

Næstformand     Ubesat

Kasserer            Dorthe Ellegaard, Aars, 29743915,  kasserer@dch-vesthimmerland.dk

Sekretær           Heidi Fly, Løgstør, 30297522, sekretær@dch-vesthimmerland.dk

Medlem             Helle Hejlskov Kristoffersen, Haubro, 20681879,  hhk@msn.com

Bestyrelses - og udvalgsarbejde 

 • Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen

 • Bestyrelsen konstituerer sig og vælger, en kontaktperson, som bindeled til hvert af de til enhver tid nedsatte udvalg. 

 • Et bestyrelsesmedlems indtræden i et udvalg indebærer ikke nødvendigvis en aktiv rolle for dette medlem. Den vigtigste rolle er som bindeled mellem bestyrelse og udvalg. 

 • Bestyrelsesmedlemmet bør ikke være formand for udvalget! 

 • Bestyrelsesmedlemmet har kompetence/bemyndigelse til at træffe beslutninger ud fra ”Alm. sund-fornuft” princippet. 

 • På bestyrelsesmøder er et pkt. på dagsordenen der hedder: Nyt fra udvalgene.
  Hvert medlem giver referat/orienterer om planer/arrangementer/arbejdsopgaver/ beslutninger i sit udvalg. 

 • Udvalgene bør ikke indeholde mere end et bestyrelsesmedlem pr. udvalg 

 • Bestyrelsen bør tilstræbe at der hvert år tildeles en form for belønning til alle i klubben der er træner og-eller bestyrelses- og udvalgsmedlem. 

 • Bestyrelsen sørger for kopiering af dagsordner/referater fra bestyrelsesmøder, samt ditto generalforsamling og regnskab til CD-Rom eller lignende elektronisk medie. 

 • Bestyrelsen sørger for en løbende justering/opdatering af udvalgsopgaver.
   

Forretningsgang; kort:

 • Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinier. Bestyrelsen er også visionær omkring DcH

 • Bestyrelsesmedlemmet har bemyndigelse til at træffe beslutninger i sit udvalg.

 • Disse beslutninger refereres til bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 • Bestyrelsen udgiver arrangementskalender til udvalg. Årligt, eller løbende i.f.t. arrangementer. Udvalg har desuden faste opgaver jf. deres arbejdsbeskrivelse.

 

 Til toppen Til startsiden Tilbage  

© Danmarks civile Hundeførerforening